Új jogszabály kötelez mindenkit Magyarországon: Mezőgazdasági öntözőkutak engedélyezése

Az új szabályozás 2023. december 31-ig érvényes

A Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztály tájékoztatója szerint Magyarországon új jogszabály lép életbe, amely mindenkit kötelez, aki kerti kúttal rendelkezik. A 1995. évi LVII. törvény 28/A. § értelmében minden mezőgazdasági öntözési célú kút létrehozásához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Ez a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a feltételek teljesülése esetén a 2021. január 1. után tervezett kerti kutak egyszerűsített bejelentéssel és jóváhagyással kerüljenek nyilvántartásba.

Feltételek a kút létesítéséhez

A kút létesítése nem engedélyezett, ha a terület a vízbázis védőidomában vagy védőterületén helyezkedik el, és nem érinti a karszt- vagy rétegvízkészletet. Emellett a kút talpmélysége nem haladhatja meg az 50 métert, és nem érheti el az első vízzáró réteget. A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a kút tulajdonosának területeit szolgálhatja.

Eljárási díj és határidők

Az új kutak esetén a hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően az öntözési igazgatási szerv 30 napon belül jóváhagyja, megtiltja vagy megállapítja a létesítést, figyelembe véve a vízbázis állapotát és a tervezett kút hatását. Az eljárás ingyenes.

Engedély nélkül létesült kutak

Az engedély nélkül létesült mezőgazdasági öntözőkutak esetében is szükséges a bejelentés. Azonban ezek a korábbi jogszabályok alapján működhetnek, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek. Ezek közé tartozik, hogy a kút talpmélysége nem haladja meg az 50 métert, és nem éri el az első vízzáró réteget. Az öntözőrendszer kizárólag a kút tulajdonosának területeit szolgálhatja.

Fontos információk

Az új jogszabály szerint az összes mezőgazdasági célú kút üzemeltetőjének felelőssége, hogy a vízhasználat egyensúlyban legyen az utánpótlással, és ne okozzon minőségi károsodást. Az eljárások részletei megtalálhatóak a Magyar Közlönyben. A Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztályhoz bármilyen kérdéssel lehet fordulni.